Els camps marcats amb (*) son obligatòris.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si us plau escriu el següent codi de seguretat:
...

 

Baixa - En cas de baixa, caldrà comunicar-ho al “Centre El Camí” abans del dia 15 del mes anterior al de la baixa, i retornar el carnet d’abonat al Centre. Una vegada donat de baixa com a abonat, el client que es vulgui tornar a abonar caldrà que aboni la quota durant 3 mesos, i fins al 4rt. mes després de la segona alta (o successives), no podrà gaudir dels avantatges de ser abonat.
En cas de devolució de rebuts per part del Banc, l’abonat es farà càrrec de les despeses que això ocasioni.

Protecció de Dades Personals - En relació amb les dades de carácter personal facilitades, “Centre El Camí” informa que les dades seran incloses en un fitxer pel seu tractament, per a ús informatiu i l’ús derivat de la relació entre l’interessat i “Centre El Camí”, atorgant l’interessat el seu consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals, a l’esmentat tractament.
L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició en qualsevol moment enviant la seva petició per escrit a “Centre El Camí”, c/. Escola Pia, 15  08201 – Sabadell (Barcelona), o bé per correu electrònic a: info@centreelcami.com

Seguretat - Centre El Camí assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat. No obstant això, Centre El Camí no pot garantir plenament la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat ja que cap mesura de seguretat que s'instal•li pot ser en l'actualitat infranquejable, per tant Centre El Camí no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir quant a les dades personals quan es derivin bé d'un atac o accés no autoritzat als nostres sistemes, de tal manera que sigui impossible detectar-lo per les nostres mesures de seguretat o bé quan es degui a una manca de diligència de l'usuari pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves pròpies dades personals.
Copyright © 2020 . Tots els drets són reservats.
www.centreelcami.com - Mapa web

Avís legal  - Política de cookies