Practitioner en PNL


La Programació Neurolinguística és l'art i la ciència que estudia el funcionament intern de les persones, el que podem denominar "l'experiència subjectiva humana".

La PNL ens dóna respostes sobre com veiem, sentim i pensem el món. I el que és més important, com puc canviar la meva visió, la meva experiència i els meus pensament sobre la meva realitat.

La PNL ens presenta models d'excel·lents comunicadors i facilitadors de canvi a través d'un senzill i pràctic aprenentatge, i com a via per al desenvolupament personal, ens orienta a millorar la nostra comunicació, dissenyar i instaurar veritables canvis positius a nivell personal, relacional, professional i social.

Objectiu del curs:

És el primer nivell d'aprenentatge de la PNL, la seva durada és de 80 hores i es centra en comprendre i utilitzar els model principals d' Autoconeixement, Comunicació i Canvi. Aquest programa capacita per assolir els fonaments de la Programació Neuro Lingüística.

Dirigit a :

Tota persona que desitgi incrementar la seva capacitat de comunicació, la seva autoestima i les seus recursos en l'àmbit personal, relacional i professional (psicòlegs, comunicadors, mestres, terapeutes, coaches, artistes, etc.), així com per a persones que volen donar un nou enfoc a la seva vida professional (entrevistes de treball, superar processos de selecció,etc.) Persones relacionades amb l'àmbit empresarial (formadors, consultors, gerents, directors, caps de secció, equips de vendes, etc).

Programa de continguts:

Consta de 3 mòduls:

 1. LA COMUNICACIÓ AMB PNL
 2. RELACIÓ D'AJUDA AMB LA PNL
 3. PNL PER A L'EXCEL·LÈNCIA PERSONAL

(Nivell d'accés: Introducció a la PNL)

 

ÍNDEX DE CONTINGUTS DEL PRACTITIONER EN PNL

MÒDUL 1 - LA COMUNICACIÓ AMB PNL

 1. Pressuposicions.
 2. Sistemes representacionals. Paraules processuals
 3. Identificació dels sistemes representacionals.
 4. Detecció moviments dels ulls.
 5. Exercicis de detecció del canal sensorial.
 6. Metamodel del llenguatge.
 7. Marca d'índex referencial.
 8. Omissions. Simple i comparativa.
 9. Verbs inespecífics.
 10. Nominalització.
 11. Execució perduda. Regles i judicis.
 12. Quantificadors universals.
 13. Operadors modals. De Necessitat i de Possibilitat.
 14. Lectura mental
 15. Causa-efecte
 16. Equivalència complexa
 17. Pressuposicions.
 18. Model Milton erickson (Metamodel invertit)
 19. Virginia Satir.
 20. Models de comunicació segons Virginia Satir.
 21. Modalitats d'intervenció comunicativa.
 22. Congruència i incongruència. Acompanyament.
 23. Triple posició perceptiva.

MÒDUL 2 - RELACIÓ D'AJUDA AMB PNL

 1. Pressuposicions
 2. Classificació de polaritats
 3. Squash visual
 4. Abordatge de conflictes interpersonals
 5. Àncores. Mètodes d'ancoratge
 6. Exercici: afegir un recurs
 7. Canvi d'història personal
 8. Estats associats i dissociats
 9. Tècniques regressives. Investigació transderivacional
 10. Cura ràpida de fòbies
 11. Reestructuració: Model per al canvi
 12. Reestructuració en sis passos
 13. Recontextualització
 14. Resignificació
 15. Swish de Mida/ Lluminositat
 16. Metàfores

MÒDUL 3 – PNL PER A L'EXCEL·LÈNCIA PERSONAL

 1. Pressuposicions
 2. Distinció de submodalitats
 3. Exercici d'exploració de submodalitats
 4. Intervencions senzilles amb submodalitats
 5. Estratègia de creativitat Disney
 6. Àncora del poder personal
 7. Patró de la “xocolata Godiva”
 8. Cercle d'exel·lència
 9. Valors i criteris
 10. Jerarquia de valors
 11. Especificació d'objectius
 12. Condicions de bona formulació d'objectius
 13. Estratègia d'objectiu
 14. Nivells Neurològics

 

 
Copyright © 2019 . Tots els drets són reservats.
www.centreelcami.com - Mapa web

Avís legal  - Política de cookies